Zipwall: ga terug naar de openingspagina
Minder tijd
Opbouw en demontage van een professionele stofafscherming door één persoon in no-time. Snel en eenvoudig te installeren binnen 5 minuten.
Flexibel & uitbreidbaar
Elk onderdeel van het systeem is compatibel met het andere. Het ZipWall systeem past zich flexibel, aan iedere denkbare situatie aan en is willekeurig en onbeperkt uitbreidbaar. Rechte, L- of U-vormige afschermingen, hellende-, hoge-, of systeemplafonds en zelfs op trappen is ZipWall de oplossing.
Mobiel
Het ZipWall systeem is compact en gemaakt van lichtgewicht aluminium. Daardoor gemakkelijk in een solide transport tas mee te nemen naar ieder karwei.
Veilig
Geen ladders, geen steigers, geen hoogwerkers, u blijft met beide voeten veilig op de grond. Risico's door het werken op hoogte zijn uitgesloten.
Professioneel
Met het Zipwall Systeem signaleert u als vakman professionaliteit en aandacht voor het interieur van uw klant.
Minder overlast
Maak stof beheersbaar, en zorg voor minder overlast tijdens uw werkzaamheden. Het systeem voorkomt verspreiding van fijnpoederstof / kwartsstof naar aangrenzende ruimtes en zorgt voor een schonere werkomgeving.
Enthousiaste klanten
Een professioneel optreden en een stofvrije werkomgeving, zorgen voor enthousiaste klanten en een vakkundig imago. Uw klanten worden de ambassadeurs van uw onderneming. Deze effectieve vorm van reclame levert u een voordeelpositie ten opzichte van uw mede aanbieders en is in efficientie niet te overtreffen.
Rendement
Het ZipWall systeem is herbruikbaar, snel opgebouwd en heeft een lange levensduur. U bespaart op montage- en demontagekosten, schoonmaakkosten, voorkomt beschadigingen en dure herstelwerkzaamheden achteraf.
Toegevoegde waarde
Het ZipWall systeem levert u als uitvoerder of aannemer een toegevoegde waarde die onbetaalbaar is. Klanten ervaren dat u zorgvuldiger met hun omgeving omgaat en overlast beperkende maatregelen treft. Dat levert niet alleen een betere verstandhouding op met de gebruikers / bewoners maar ook aanzienlijk meer waardering voor uw werk.
Minder kosten
Stof blijft beperkt tot de ruimte die u met het Zipwall systeem afschermt. Daardoor worden schoonmaakkosten en stofoverlast in aangrenzende ruimtes voorkomen.
Stof beheersbaar
Bij sommige werkzaamheden is stof onvermijdbaar. Als u al stof veroorzaakt zorg er dan voor dat het in ieder geval beheersbaar is.
Geen schade
Met het unieke klemsysteem van ZipWall, bouwt u zonder tape, zonder boren en zonder nieten een professionele stofafscherming en voorkomt beschadigingen aan plafond, wand of vloer. Geen kosten voor dure herstelwerkzaamheden achteraf.
Meer opdrachten
Natuurlijk streeft u naar klanttevredenheid en kent u de meerwaarde van een tevreden klant. Echter, de overtreffende trap die zorgt voor meer mond tot mond reclame en meer opdrachten, is een klant wiens verwachtingen u overtreft.

Wat is stof

Stof is een verzamelnaam voor alle soorten deeltjes die gemakkelijk in een luchtstroom worden meegevoerd. Op elke bouwplaats is stof aanwezig en bij iedere bouwactiviteit komt stof vrij. In de lucht om ons heen zit altijd stof, zichtbaar en onzichtbaar. Stofdeeltjes kunnen een verschillende samenstelling en oorsprong hebben. Als ze zijn ontstaan door verbranding noemen we het rook. Vloeistofdeeltjes die in de lucht zweven noemen we nevel. "Stof" is een verzamelnaam voor alle deeltjes die gemakkelijk in een luchtstroom worden meegevoerd.
Tijdens bouwactiviteiten zoals slijpen, frezen, zagen, breken en kappen komt met name kwartstof vrij. Kwartsstof is heel fijn stof, dat niet of nauwelijks te zien is en zich makkelijk verspreid naar aangrenzende ruimtes mits er geen voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Kwartsstof bestaat uit hele kleine onoplosbare stofdeeltjes die diep in de longen terechtkomen en schadelijk zijn voor de gezondheid. Grotere hoeveelheden ontstaan bij het slopen van stuclagen, muren en plafonds en het zagen of doorslijpen van stenen, tegels of blokken. Vooral bij methodes als hakken, boren of slijpen komt dikwijls veel (kwarts)stof vrij. Wanneer geen maatregelen worden getroffen, kan de grenswaarde voor kwartsstof snel worden overschreden.
Het probleem met kwartsstof is niet eenvoudig op te lossen. Kwartshoudende materialen worden immers veel in de bouw gebruikt. Daarom is het belangrijk een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen om de blootstelling aan kwartsstof te beperken. Voorbeelden van deze maatregelen zijn:
SUCCESVOL renoveren in een schone omgeving zonder overlast: dit is de uitvinding die zorgt voor méér opdrachten en minder schadeclaims

Importeur Nederland: Sellco Zipwall: rood blokje Koningstraat 48 Zipwall: Stofvrij werken 5921 BX Tegelen Zipwall: Stofvrij werken Tel.: 077-326 80 72 Zipwall: Stofvrij werken Fax: 077-326 80 74 Zipwall: Stofvrij werken Email: info@zipwall.nl